RODO

Klauzura informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. W ramach prowadzonej współpracy współadministratorami danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert, Wygoda Sierakowska 210, 83-340 Sierakowice, zarejestrowaną pod numerem NIP: 589-144-86-66 oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Julita Cygert, ul. Świerkowa 6, 83-341 Gowidlino, zarejestrowana pod numerem NIP: 6922059542
 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez współadministratorów w celach realizacji usług w ramach prowadzonych działalności gospodarczych w szczególności:

– do kontaktu z klientem,

– podpisanie umowy,

– rozliczenie/fakturowanie,

– realizacja wymogów księgowo-podatkowych zgodnie z ustawą o Prawie Podatkowym,

– na potrzeby roszczeń wynikających z usług budowlanych

– dla wystawienia gwarancji ubezpieczeniowych

 1. Państwa dane są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro prawne, firmy dostarczające programy komputerowe, które są wykorzystywane do celów podatkowo-księgowych, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, podmiot zarządzający stroną internetową, kancelaria brokerska.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora w oparciu o Art.6 ust.1 lit.a, b, f
 4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 6 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub podjęcia kroków mających zapewnić realizację postanowień umowy między stronami.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 9. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4)
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.