Budowa ogrodzenia – przepisy, warunki techniczne. To musisz wiedzieć!

Ogrodzenie spełnia nie tylko funkcję estetyczną, ale również chroni posesję przed wtargnięciem obcych osób czy zwierząt. Jego budowa to bardzo ważny etap tworzenia wymarzonego domu, musi jednak odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak wygląda to w praktyce? Wiele przepisów warto znać wcześniej, jeszcze zanim rozpoczniemy prace.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia

W większości przypadków uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia nie jest wymagane. Należy postarać się o nie w przypadku, gdy ogrodzenie będzie miało formę muru oporowego (chroniącego przed osuwaniem się gruntu) oraz gdy chcemy postawić je na ziemi wpisanej do rejestru zabytków.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie faktu budowy ogrodzenia jest konieczne wówczas, gdy jego wysokość przekracza 2,2 m lub gdy znajduje się ono bezpośrednio na drodze gminnej lub powiatowej. Takie zgłoszenie musi wówczas zawierać informacje dotyczące rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, przy czym musi wskazywać termin rozpoczęcia prac. Może się zdarzyć, że urząd zażąda poglądowych rysunków konstrukcyjnych, na co warto być przygotowanym. Zgłoszenie dokonujemy przynajmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Odległość ogrodzenia od drogi publicznej lub działki sąsiada

Podczas budowy ogrodzenia duże znaczenie ma odległość od innych elementów infrastruktury czy własności sąsiadów. Ogrodzenie wokół domu nie jest uznawane za obiekt budowlany i wystarczy, by znajdowało się ono w granicach działki. Jeśli jednak działka jest niezabudowana, a my chcemy postawić wokół niej ogrodzenie, należy przestrzegać norm:

  • 8 metrów od drogi wojewódzkiej lub powiatowej
  • 6 metrów od drogi gminnej

W przypadku odległości naszego ogrodzenia od posesji sąsiada nie ma żadnych przepisów regulujących tę zależność. Należy zwracać jedynie uwagę na to, aby nie przekraczało ono linii oddzielającej obie posesje i żadnym elementem nie wchodziło na teren sąsiada. Nie może również wychodzić poza linie rozgraniczające drogę, gdy budujemy je od strony ulicy.

Czy żywopłot jest ogrodzeniem?

Wiele osób decyduje się na posadzenie żywopłotu zamiast budowy tradycyjnego ogrodzenia. Estetycznie się prezentuje i jest w pełni naturalnym elementem, tak cenionym w dzisiejszej architekturze ogrodów. Należy jednak wiedzieć, że żywopłot posadzony wokół posesji traktowany jest na tych samych zasadach co zwykłe ogrodzenie. Nie może wychodzić na teren sąsiada czy publiczny, jak również jego wysokość nie może przekraczać 2,2 metra. W innym razie trzeba będzie go zgłosić.

Szerokość bramy i furtki

Zgodnie z przepisami w 2022 roku, szerokość bramy wjazdowej powinna mieć przynajmniej 2,4 m, natomiast furtka nie może mieć mniej niż 0,9 m szerokości. Bramy czy furtki nie mogą ponadto otwierać się na zewnątrz posesji – dopuszcza się otwieranie do wewnątrz bądź przesuwne.

Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem to ważny element wykończenia nieruchomości. Warto znać powyższe przepisy, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień czy zbędnych problemów.